Hiệu quả từ công tác dân vận trong làm đường nông thôn mới ở Ba Bể

Thời gian qua, các tuyến đường mang tên nông thôn mới trên địa bàn huyện Ba Bể khi xây dựng đều nhận được sự chung tay hưởng ứng của các cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương. Một trong những điểm nổi bật khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Ba Bể chính là hiệu quả từ công tác dân vận, huy động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới./.

 

Từ khi xã Chu Hương triển khai phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Các cấp uỷ đảng trong xã đã chú trọng đổi mới phương pháp lãnh chỉ đạo, tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Công khai các khoản đóng góp, các định hướng phát triển kinh tế xã hội đến người dân, thông qua các buổi họp của Đảng bộ, chi bộ và với nhân dân.   

Đồng chí Hoàng Văn Tấn – Trưởng Ban công tác Mặt trận xã Chu Hương huyện Ba Bể  cho biết: Chỉ tính riêng trong năm 2014, qua vận động tuyên truyền, nhân dân trong xã đã hiến trên 1900m2 đất và đóng góp gần 2000 ngày công lao động để bê tông hóa các tuyến đường liên thôn Nà Nao – Lũng Miều, đường Nà Noọng, đường nội thôn Bản Lùng… Ngoài những công trình được nhà nước hỗ trợ vật liệu thì xã đã chủ động cân đối nguồn ngân sách và hỗ trợ xi măng để làm đường nội thôn cho các thôn Pác Chi, Phiêng Kẻm, Đon Dài, Nà Cà…

 

Ảnh: Nhân dân các địa phương tích cực góp công làm đường nông thôn mới.


Không chỉ riêng xã Chu Hương mà nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện, công tác dân vận luôn được cấp uỷ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên quan tâm chú trọng. Nhờ đó, các nguồn lực trong nhân dân được huy động, người dân nhận thức rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ trong xây dựng nông thôn mới. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, để đạt được hiệu quả cao, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Ba Bể đã cùng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tuyên truyền, vận động, phổ biến rộng rãi nội dung, mục tiêu, ý nghĩa của chương trình đến tất cả người dân, giúp cho bà con hiểu rõ mục đích của xây dựng nông thôn mới, từ đó huy động sự hưởng ứng và chung tay của toàn xã hội, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Hàng năm, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới một cách cụ thể, phù hợp với từng vùng, từng thôn, bản thông qua nhiều hình thức dễ hiểu, gần gũi như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép tuyên truyền qua các cuộc họp thôn, bản hay cán bộ xã đến từng nhà dân để vận động… Tính đến nay, huyện Ba Bể đã tổ chức được trên 400 hội nghị với trên 21.400 lượt người nghe tuyên truyền các nội dung về chủ trương, chính sách của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với việc huy động sự tham gia, ủng hộ của nhân dân, huyện Ba Bể còn tuyên truyền sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, giúp mỗi cán bộ và đảng viên hiểu được sự cần thiết của Chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó tự giác nâng cao về chuyên môn, nhiệt tình trong công tác, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Huyện uỷ Ba Bể cũng đã chủ động phân công đến từng chi bộ, đảng bộ huy động cán bộ, đảng viên tham gia cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới. Đến nay, rất nhiều người dân đã tự nguyện hiến đất và góp ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn. Điều này cho thấy, nhận thức của người dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới đang dần được nâng lên. Trên mỗi tuyến đường nông thôn mới, gặp bất cứ người dân nào khi được hỏi cũng đều phấn khởi, vui mừng cho biết, có đường mới, mọi người dân trong thôn đều thuận lợi hơn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hoá, con đường đến trường của con em họ cũng được dễ dàng hơn.

 

Ảnh: Nhiều tuyến đường nông thôn mới đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế – xã hội.


Theo Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Ba Bể thì tính riêng trong năm 2014, huyện Ba Bể đã huy động được gần 30.000  công lao động của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng các công trình nông thôn mới, 6.322m2 đất và 51 triệu đồng tiền mặt do các tầng lớp nhân dân tự nguyện đóng góp để thi công 20 công trình đường giao thông nông thôn. Có được kết quả toàn diện như vậy là nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đó, khối dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị làm nòng cốt trong vận động nhân dân. Có thể khẳng định phong trào làm giao thông nông thôn ở Ba Bể đã có bước chuyển tích cực và hiệu quả. Nhất là sự chuyển động về nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân, bằng những hành động cụ thể hướng vào mục tiêu xây dựng thành công chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.