HĐND xã Thượng Giáo tổ chức kỳ họp thứ 7 khoá XVIII nhiệm kỳ 2011 – 2016

Nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2013 và đề ra những nhiệm vụ giải pháp năm 2014, mới đây HĐND xã Thượng Giáo đã tổ chức kỳ họp thứ 7 khoá XVIII nhiệm kỳ 2011 – 2016./.

 

          

          Tại kỳ họp này, HĐND xã đã nghe trình bày các báo cáo như: Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, sự điều hành của UBND năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014; Báo cáo kết quả thu chi ngân sách   năm 2013, dự toán ngân sách 2014; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7. Thông báo của Ủy ban MTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2013…. 

          Theo đó, năm 2013, xã Thượng Giáo đã tập trung chỉ đạo tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sản xuất; bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội… Kết quả đạt được trên các mặt kinh tế- xã hội, cụ thể như sau: Tổng diện tích gieo trồng 235ha, đạt  145% kế hoạch năm; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1987 tấn, lương thực bình quân đầu người 547 kg/người/ năm; thu ngân sách năm 2013 đạt trên 181,4 triệu đồng đạt 122,6% KH giao; phong trào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội từng bước đi vào nề nếp; chế độ chính sách được thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố và giữ vững. Kỳ họp cũng đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 trong đó trọng tâm là phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu mà Đảng uỷ, HĐND xã đề ra, xây dựng và từng bước thực hiện kế hoạch, quy hoạch đưa xã nhà đạt các tiêu chí nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, quân sự địa phương…/.

Bài trướcHĐND xã Cao Trĩ tổ chức kỳ họp thứ 7 khóa XVIII Nhiệm kỳ 2011 – 2016
Bài tiếp theoTrung tâm bồi dưỡng chính trị huyện: Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng mới kết nạp