HĐND tỉnh Bắc Kạn giám sát tại huyện Ba Bể

Ngày 12/9, Đoàn công tác của HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn chủ trì đã giám sát việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp tại huyện Ba Bể./.

Thời gian qua, huyện Ba Bể đã tích cực triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Địa phương đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện các nội dung trong Đề án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc triển khai, thực hiện Đề án của tỉnh và kế hoạch thực hiện Đề án của HĐND huyện. Việc thực hiện các mục tiêu của Đề án đạt kết quả tốt, 100% các kỳ họp của HĐND các cấp được tổ chức đảm bảo theo đúng luật định, có chất lượng; 100% nghị quyết do HĐND ban hành bảo đảm hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tiễn, được phổ biến, tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân; 100% kiến nghị của cử tri được tổng hợp đầy đủ, chính xác; 90% ý kiến, kiến nghị của cử tri được trả lời… Đại biểu HĐND huyện đã tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử, tiếp thu, chuyển tải đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời quan tâm tâm kiểm tra, đôn đốc UBND huyện và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết các ý kiến; các Ban HĐND huyện luôn thực hiện tốt công tác trao đổi, phối hợp đối với các nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực, từ đó đưa ra được những ý kiến đánh giá, kết luận sát thực.

 Đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với huyện Ba Bể. 

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát và huyện Ba Bể đã trao đổi, thảo luận và làm rõ một số hạn chế trong quá trình thực hiện Đề án tại địa phương và được Đoàn giám sát HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để trình các cơ quan có thẩm quyền. Trước đó, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã giám sát về việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp tại xã Mỹ Phương và Khang Ninh.