Giám sát tình hình thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 2 xã Chu Hương và Mỹ Phương

Ngày 30/10, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể do đồng chí Lương Văn Chiến, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Mỹ Phương về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giai đoạn từ tháng 1/2016 đến hết tháng 6/2018.

 Đoàn giám sát làm việc tại UBND xã Mỹ Phương

Theo báo cáo, từ tháng 01/1/2016 đến hết tháng 6-2018, xã Mỹ Phương tổ chức tiếp 43 lượt công dân, tiếp nhận 43 đơn thư các loại. Trong đó có 2 đơn tố cáo, 34 đơn có nội dung kiến nghị, phản ảnh. Kết quả, đã giải quyết 40 đơn thuộc thẩm quyền. Nhìn chung công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở xã Mỹ Phương đã được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại địa phương vẫn còn một số vụ việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo còn quá hạn, thời gian xử lý kéo dài, nhất là các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Phương trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Phương cần xây dựng quy chế tiếp công dân, quy định rõ thời gian, lịch tiếp công dân cụ thể; lập sổ theo dõi ghi đầu mục lịch tiếp công dân; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức đến với mọi tầng lớp nhân dân; tổ chức đối thoại và hòa giải cơ sở nhằm tránh mâu thuẫn và giảm bức xúc của nhân dân… góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.

Trước đó đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã có buổi làm việc giám sát công tác này tại xã Chu Hương./.