Ghi nhận kết quả thực hiện các chính sách dân tộc ở Ba Bể

Trong những năm gần đây, nhờ thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ba Bể đã giải quyết cơ bản về kết cấu hạ tầng giao thông, nước sinh hoạt, nâng cao trình độ sản xuất nông – lâm nghiệp, góp phần làm thay đổi kinh tế hộ, đồng bào phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước./.

 

Ảnh: Nhờ các chính sách hỗ trợ, đồng bào vùng cao đã hình thành nhiều mô hình kinh tế mang lại thu nhập cao

(Trong ảnh: mô hình chăn nuôi vỗ béo trâu bò của ông Hoàng Văn Lực – Thôn Lủng Điếc xã Bành Trạch)


Là một trong nhiều hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, gia đình ông Hoàng Văn Lực – Thôn Lủng Điếc, xã Bành Trạch đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay cùng với khoản tích cóp của gia đình để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Trò chuyện với chúng tôi ông Lực cho biết: nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của địa phương, gia đình ông đã được vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội để vỗ béo trâu bò. Với sự cần cù chịu khó, đến nay, gia đình ông đã trả hết nợ ngân hàng. Hiện nay gia đình ông đã có 8 con trâu, thu nhập bình quân sau khi trừ chi phí đạt khoảng trên 50 triệu đồng/năm.  

          Nói về hiệu quả chính sách vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội huyện ông Quản Thanh Tùng – GĐ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể cho biết: Trong những năm qua, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể đã thực sự là người bạn đồng hành của hộ nghèo và chính sách trên địa bàn, hàng năm chúng tôi giải quyết cho trên 3.000 lượt hộ được vay vốn tại 10 chương trình cho vay. Tính đến thời điểm 30/4/2015 tổng dư nợ tại trên địa bàn đạt trên 200 tỷ đồng với trên 7.000 hộ dư nợ, trong đó trên 90% hộ vay vốn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Nhìn chung theo đánh giá của Ngân hàng cũng như các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, các hộ vay vốn đều sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Thông qua vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội đã giúp cho hàng nghìn hộ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, cải thiện môi trường sống, môi trường sinh hoạt, tạo điều kiện cho con em được học cũng như đi xuất khẩu lao động…

Ngoài thực hiện tốt chương trình cho vay, huyện Ba Bể còn thực hiện tốt các chương trình dự án như chương trình 135 và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất… Qua đó góp phần làm thay đổi kinh tế hộ, đồng bào phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tính riêng trong năm 2014, từ nguồn vốn 135 huyện Ba Bể đã triển khai xây dựng 11 công trình giao thông, 02 công trình thủy lợi, duy tu bảo dưỡng 5 công trình với tổng vốn đầu tư trên 18 tỷ đồng. Các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng đã làm cho diện mạo các xã thêm khởi sắc. Người dân đi lại và giao thương hàng hóa thuận lợi hơn, điều kiện vật chất và đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào được nâng lên. Cùng với các chương trình, dự án, huyện Ba Bể đã tổ chức thực hiện kịp thời các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tính riêng trong năm 2014, huyện đã cấp gần 29.000 thẻ cho đối tượng là đồng bào DTTS; thực hiện hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho hộ người DTTS, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới với tổng số tiền trên 177 triệu đồng… Người có uy tín trong cộng đồng DTTS trên địa bàn huyện được quan tâm, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán; việc cấp phát báo chí đến vùng đồng bào DTTD và miền núi được thực hiện đúng quy định.

Đồng chí Lý Đức Tuyền – Trưởng Phòng Dân tộc huyện Ba Bể cho biết: Qua thực hiện các chính sách dân tộc cuộc sống của các hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn đã được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn có sự thay đổi, bà con được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và được sử dụng những giống mới cho năng xuất cao … Qua đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 34,1% năm 2010 xuống còn 18,04% năm 2014.

Những kết quả đạt được trong công tác dân tộc trên địa bàn huyện Ba Bể đã góp phần để người dân vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn ổn định đời sống, đẩy mạnh chăn nuôi, đưa khoa học kỹ thuật vào canh tác đạt hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững ổn định an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của huyện đã đề ra./.

           

Bài trướcBa Bể: Quan tâm, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam.
Bài tiếp theoHội nghị tập huấn mô hình phòng ngừa mại dâm cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, chống HIV trong phòng chống mại dâm