Gần 3,6 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà ở cho người có công

Từ năm 2012 đến nay, bằng nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa từ tỉnh đến huyện và nguồn xã hội hóa từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện, huyện Ba Bể đã tiếp nhận và hỗ trợ gần 3,6 tỷ đồng để sửa chữa và xây dựng mới nhà ở cho gia đình người có công và các đối tượng chính sách trên địa bàn./.

Ngôi nhà mới của ông Hoàng Đức Hoài  thôn Nà Kiêng xã Khang Ninh được hỗ trợ 40 triệu đồng theo quyết định 22/2013 của Thủ tướng Chính Phủ.

 Trong đó hỗ trợ  kinh phí để sửa chữa và xây mới nhà ở cho 2 mẹ liệt sỹ tại Thị trấn và Thượng Giáo, sửa chữa và xây mới nhà ở cho 78 hộ gia đình người có công theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính Phủ tại các xã và thị trấn. Ngoài ra các ban ngành, đoàn thể như Mặt trận tổ quốc, Hội CCB, Phụ nữ, đoàn thanh niên và Ban chỉ huy quân sự huyện cũng tích cực vận động cán bộ, hội viên ủng hộ tiền, vật liệu và ngày công lao động để giúp đỡ các gia đình chính sách người có công sửa chữa và xây dựng nhà ở kiên cố vững chắc giúp các gia đình có cuộc sống ổn định và khấm khá hơn.