Gần 100 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng lý luận chính trị

Trong các ngày từ 26 – 28/8, Ban tuyên giáo huyện ủy Ba Bể đã phối hợp với các Ban xây dựng đảng của huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 100 quần chúng ưu tú thuộc các Chi đảng bộ trên địa bàn./.

 

          

 

          Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được tìm hiểu, nghiên cứu về các bài lý luận chính trị cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, một số nội dung cơ bản của cương lĩnh, điều lệ Đảng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Việc trang bị kiến thức, bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng kết nạp Đảng đã giúp cho những người có nguyện vọng phấn đấu gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được những nội dung cơ bản về Đảng và phương hướng phấn đầu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, mỗi người học tự xây dựng cho mình động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

         

 

Bài trướcMỹ Phương: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thâm canh cây chè
Bài tiếp theoBa Bể: Tập huấn triển khai chiến dịch tiêm vác xin sởi Rubella năm 2014