Dư nợ của các tổ chức hội, đoàn thể tại Ba Bể là gần 310 tỷ đồng

Đến hết năm 2021, số dư nợ ủy thác của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể qua các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn là gần 310 tỷ đồng.

Ảnh: Mô hình chăn nuôi bò vỗ béo của hộ ông Triệu Văn Hữu – thôn Nà Ché, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể

Trong đó Hội liên hiệp phụ nữ huyện quản lý 109 tỷ đồng, hội nông dân huyện quản lý gần 97 tỷ đồng, Hội Cựu chiến binh huyện quản lý gần 47 tỷ đồng, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện quản lý gần 52 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội cộng với sự quản lý, giám sát chặt chẽ của các tổ tiết kiệm và vay vốn đã giúp cho nhiều hộ gia đình hội viên, đoàn viên xây dựng và mở rộng các mô hình kinh tế cho thu nhập cao như: Mô hình chăn nuôi lợn nái, lợn thịt, chăn nuôi gà, nuôi trâu, bò vỗ béo hay các mô hình luân canh cho thu nhập từ 100 triệu đồng/ 1ha trở lên. Liên tục trong 02 năm 2020 và năm 2021 qua bình xét toàn huyện Ba Bể luôn có trên 2.000 hộ dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp./.

Tác giả: Bế Thị Châm

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT