Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra mô hình trồng bí xanh thơm tại 2 xã Địa Linh, Yến Dương

Ngày 02/3, đồng chí Trung Ngọc Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng cơ quan chuyên môn đã đi kiểm tra mô hình trồng bí xanh thơm tại một số thôn của xã Địa Linh và Yến Dương.

Vụ xuân năm nay, huyện Ba Bể có kế hoạch gieo trồng 150 ha cây bí xanh thơm, tập trung chủ yếu tại các xã: Địa Linh, Yến Dương, Thượng Giáo, Bành Trạch, Hà Hiệu. Đến thời điểm này người dân cơ bản đã trồng song, một số hộ dân trồng trước Tết nguyên đán hiện cây đã chuẩn bị leo giàn…

Ảnh: Đồng chí Trung Ngọc Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng cơ quan chuyên môn kiểm tra mô hình trồng cây bí xanh thơm tại thôn Bản Váng, xã Địa Linh.

Qua kiểm tra thăm nắm cho thấy do bà con chưa chủ động công tác phòng trừ sâu bệnh hại, nên một số diện tích bí xanh của các hộ dân đang bị nhiễm bệnh sương mai đã gây vàng lá, thối thân. Sau khi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng NN&PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện khẩn trương hỗ trợ KHKT, hướng dẫn cho người dân cách phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng; chỉ đạo bà con thường xuyên thăm đồng để sớm phát hiện sâu bệnh hại có biện pháp phòng trừ kịp thời. Đồng thời tham mưu xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ nông dân, khuyến khích mở rộng vùng sản xuất theo hướng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã, doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ bí xanh thơm, quảng bá, xúc tiến thương mại./.

Tác giả: Hoàng Văn Chúc

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT