Đồng chí Nguyễn Văn Du tiếp xúc cử tri các 6 xã Đồng Phúc, Quảng Khê, Hoàng Trĩ; Khang Ninh, Nam Mẫu, Cao Thượng

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã được nghe Đoàn đại biểu HĐND tỉnh thông tin nội dung cơ bản của Nghị định số 34 ngày 24/04/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; dự thảo Đề án quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí của các tổ chức chính trị – xã hội ở xã phường, thị trấn và mức chi bồi dưỡng cho người đứng đầu của các tổ chức chính trị – xã hội ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh.

Ảnh Toàn Cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Khang Ninh

Đồng thời cử tri cũng đề nghị cần quy định mức phụ cấp đối với các chức danh không chuyên trách ở thôn theo thôn loại 1, loại 2, loại 3 nhằm bảo đảm tính công bằng trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở; đề nghị quy định mức phụ cấp cụ thể cho các chức danh Bí thư chi bộ và Trưởng thôn là hệ số1,0 và đối với Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn là 0,5.

Ảnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách cơ sở là rất quan trọng trong thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh. Vì vậy, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh vẫn có những chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ ở các xã, thôn. Theo dự thảo Đề án quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí của các tổ chức chính trị – xã hội ở xã phường, thị trấn và mức chi bồi dưỡng cho người đứng đầu của các tổ chức chính trị – xã hội ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh về cơ bản sẽ tăng mức phụ cấp, mức khoán kinh phí, bồi dưỡng nhằm khuyến khích, nâng cao tinh thần, trách nhiệm công việc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các địa phương cần chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, nhất là về công tác nhân sự để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã. Từ đó tạo động lực mới cho phát triển kinh tế- xã hội của mỗi địa phương./.

Tác giả: Thanh Hữu