Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm tra tiến độ thực hiện chương trình nông thôn mới tại xã Cao Trĩ

Ngày 4/5, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Ba Bể và xã Cao Trĩ về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã điểm Cao Trĩ./.

 

Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Cao Trĩ huyện Ba Bể


Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, đến thời điểm hiện tại, xã Cao Trĩ đã hoàn thành 11/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất , nhà văn hóa và tiêu chí môi trường. Trên cơ sở báo cáo của xã về những thuận lợi cũng như khó khăn trong thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới còn lại, văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, các sở, ngành và huyện Ba Bể  và xã Cao Trĩ đã tập trung bàn những giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt, tăng cường rà soát huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư hoàn thiện các tiêu chí còn lại.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đề nghị huyện Ba Bể và xã Cao Trĩ cần đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về mục tiêu của chương trình nông thôn mới bởi ngoài sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước thì nhân dân đóng vai trò chủ thể vừa là người thực hiện và người được hưởng lợi.  Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, huyện Ba Bể và xã cao Trĩ cần đề ra những giải pháp cụ thể chi tiết để thực hiện sát với điều kiện của địa phương, đặc biệt cần chú trọng tới nâng cao mức thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân có như vậy thì việc thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng xã  Cao Trĩ đạt xã nông thôn mới của tỉnh trong năm 2016 mới thực sự thành công.  Sau buổi làm việc, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại một số mô hình sản xuất như mô hình trồng hồng không hạt, mô hình trồng rau bồ khai  tại thôn Bản Ngù 1 và kiểm tra một số hộ gia đình thực hiện tiêu chí đảm bảo vệ sinh môi trường tại thôn Phiêng Toản xã Cao Trĩ.