Đồng chí Đinh Quang Tuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn kiểm tra công tác bẩu cử trên địa bàn thị trấn Chợ Rã.

Chiều 20/5, Đồng chí Đinh Quang Tuyên – Uỷ viên BTV tỉnh Ủy,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Thị Trấn Chợ Rã huyện Ba Bể. Cùng đi có đồng chí  Hà Sỹ Huân – tỉnh Ủy viên,  Bí thư Huyện ủy; Lưu Quốc Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể./.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên; đồng chí Bí thư Huyện ủy Hà Sĩ Huân; đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lưu Quốc Trung đã trực tiếp kiểm tra việc trang trí, niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kiểm tra khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19  tại Trường PTDT Nội trú huyện.

Ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên; đồng chí Bí thư Huyện ủy Hà Sĩ Huân; đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lưu Quốc Trung kiểm tra tại các điểm bỏ phiếu bầu cử và thị trấn Chợ Rã và khu cách ly tập trung tại Trường phổ thông Dân tộc Nội trú huyện

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của huyện được triển khai, thực hiện đúng quy định và thời gian theo yêu cầu. Đồng chí yếu cầu địa phương cần thường xuyên cập nhật danh sách cử tri, không bỏ sót để bảo đảm tất cả cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Nhân dân hiểu rõ nghĩa vụ, quyền lợi của mình để tham gia đầy đủ, trực tiếp đi bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào ngày 23/5 tới. Chú ý công tác phòng, chống và ứng phó với mưa bão, nhất là tại các địa điểm bỏ phiếu bầu cử.

Tại khu cách ly đồng chí yêu cầu địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền người dân yên tâm cách ly và chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Hoàng Chúc (Ba Bể).