Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra thăm nắm Chương trình MTQG năm 2024 tại xã Hoàng Trĩ

Thực hiện Kế hoạch số 292-KH/HU ngày 06/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc kiểm tra, thăm nắm tình hình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG tại các địa phương trên địa bàn huyện. Sáng ngày 24/5, Đoàn công tác số 3 do đồng chí Nông Ngọc Duyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, thăm nắm tại xã Hoàng Trĩ.

Xã Hoàng Trĩ báo cáo thực hiện triển khai các Chương trình MTQG năm 2024

Báo cáo tại buổi kiểm tra cho thấy, đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, năm 2024 xã Hoàng Trĩ được giao 410 triệu đồng. Từ nguồn vốn này xã Hoàng Trĩ đã triển khai thực hiên Dự án chăn nuôi lợn bản địa và Hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, phát triển nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân, hiện nay địa phương đang tổ chức triển khai thực hiện.

Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện Dự án 8 với tổng nguồn vốn là 143 triệu đồng. Về tiến độ giải ngân nguồn vốn: Các công trình rải bê tông đường nội thôn Nà Diếu và công trình mở đường sản xuất Lùng Càng – Nà Diếu với tổng nguồn vốn trên 2,2 tỷ đồng, hiện đã thi công xong, địa phương đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán; Các công trình khởi công mới năm 2024 như mở đường sản xuất Phàn Nhảm- Nà Diếu và Bản Duống- Phja Đâu với tổng nguồn vốn 1,6 tỷ đồng, hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình các cơ quan chức năng thẩm định.

Tại buổi kiểm tra, xã đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: Tiếp tục đầu tư cơ chế, chính sách cho các xã đặc biệt khó khăn; hướng dẫn cụ thể cơ chế lồng ghép huy động các nguồn vốn đầu tư cho Chương trình MTQG phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ nhất là ở cơ sở đảm bảo có đủ trình độ, năng lực để tham mưu tổ chức thực hiện tốt các Chương trình MTQG…

Đồng chí Nông Ngọc Duyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu Kết luận tại buổi kiểm tra

Phát biểu Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nông Ngọc Duyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đền nghị xã Hoàng Trĩ thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá về công tác giảm nghèo, chương trình MTQG giảm nghèo năm 2024, thực hiện tốt Chính sách an sinh xã hội cho người nghèo; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Uỷ, Chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu của Chương trình; tập trung chỉ đạo, đôn đốc khẩn trương thực hiện có hiệu quả các Dự án, Tiểu dự án thuộc chương trình MTQG./.

T/h: Thu Trang

Bài trướcĐồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra, thăm nắm Chương trình MTQG năm 2024 tại xã Hà Hiệu
Bài tiếp theoBa Bể tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2024