Đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, công tác Đảng đoàn thể 9 tháng đầu năm 2015 tại xã Đồng Phúc , Quảng Khê, Hoàng Trĩ

Sáng 8.10, đồng chí Đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện Phòng tài chính kế hoạch, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã đến kiểm tra kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, công tác Đảng đoàn thể 9 tháng đầu năm 2015 tại xã Đồng Phúc và Quảng Khê./.

 

Ảnh: Đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc tại xã Đồng Phúc.


Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2015, xã Đồng Phúc đã triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế – xã hội như:  tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020; kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011 – 2016, trong sản xuất nông  nghiệp, gieo cấy lúa xuân đạt 109,8% , năng suất đạt 55 tạ/ha, sản lượng đạt 936 tấn bằng 109% KH, lúa mùa gieo cấy đạt 113,4% kế hoạch, hiện lúa sinh trưởng phát triển tốt và đang trong giai đoạn làm đòng, các cấy trồng khác được gieo trồng đúng mùa vụ. Việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo như chương trình 30a, 135, chương trình xây dựng NTM được thực hiện theo kế hoạch, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được xã Đồng Phúc còn gặp nhiều khó khăn trong công tác thu ngân sách, kết quả trồng rừng đạt thấp, công tác tiêm phòng chưa đạt theo kế hoạch, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản theo chương trình 135 còn chậm…

Đối với xã Quảng Khê, cùng với việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020, xã đã tập trung lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng theo mục tiêu đề ra tuy nhiên kết quả thực hiện còn thấp như trồng rừng đạt trên 64% kế hoạch, kết quả tiêm phòng cho đàn vật nuôi đạt thấp, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm tiến độ….

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền xã Đồng Phúc và Quảng Khê trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội trong 9 tháng đầu của năm 2015. Tuy nhiên nhiều kết quả còn đạt thấp vì vậy đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu hai xã cần tập trung tháo gỡ khó khăn, tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, tìm ra những giải pháp cụ thể để thực hiện đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, chăm sóc tốt các cây trồng vụ mùa, triển khai kế hoạch phòng chống đói rét và kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2015 – 2016; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, tích cực khai thác các nguồn thu để đạt chỉ tiêu thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…tập trung chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

 * Chiều cùng ngày, đồng chí Cao Minh Hải  – Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2015 tại xã Hoàng Trĩ./.

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ, trong tháng 6, Đảng bộ xã đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ; sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi thú y được triển khai thực hiện có hiệu quả, các chương trình hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 30a, chương trình 135 và các dự án khác được thực hiện đúng tiến độ. Tuy nhiên một số chỉ tiêu chưa đạt và còn chậm theo kế hoạch  như thu ngân sách mới đạt 34%, công tác trồng rừng đạt thấp, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn chậm tiến độ…

 

Ảnh: Đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc tại xã Hoàng Trĩ.


Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Minh Hải – Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả trong thực hiện các nhiệm vụ của đảng bộ xã Hoàng Trĩ trong đó nhấn mạnh những giải pháp để trong 3 tháng còn lại của năm 2015, xã Hoàng Trĩ sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra. Đồng chí cũng yêu cầu xã cần chỉ đạo chuyên môn và hướng dẫn người dân theo dõi chăm sóc cây trồng vụ mùa, xây dựng kế hoạch phòng chống đói rét và sản xuất vụ đông xuân 2016. Sớm ban hành chương trình hành động Nghị quyết Đại hội toàn khóa và triển khai vào thực tiễn, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm 2015.

Bài trướcBa Bể: Khai mạc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2015
Bài tiếp theoBàn giao nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách xã Chu Hương