Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại Ba Bể

Sáng 3/10, đồng chí Nguyễn Văn Du – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Bể về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kết quả bước đầu về thành lập HTX kiểu mới, công tác cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của BTV Tỉnh ủy và tình hình phát triển KT – XH 9 tháng đầu, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016 của huyện. Cùng đi có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan. Làm việc với đoàn có các đồng chí Dương Văn Tuyến – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; đ/c Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư TT huyện ủy, đ/c Cao Minh Hải – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành, Bí thư, chủ tịch UBND các xã, Thị trấn./.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Du – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc


Theo báo cáo của Huyện ủy Ba Bể, về sản xuất nông – lâm nghiệp, diện tích gieo cấy 4.446 ha, bằng 107% KH, sản lượng ước đạt 21.893 tấn, bằng 111% kế hoạch. Cây ngô, diện tích gieo trồng ước đạt 2.554 ha, đạt trên 100% kế hoạch, năng suất ước đạt 43tạ/ha, sản lượng ước đạt 10.988 tấn, bằng 101% kế hoạch. Các cây trồng khác được triển khai trồng kịp thời vụ, sinh trưởng tốt, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Trồng mới cây ăn quả theo Chương trình 30a, 135: Cây hồng không hạt 20 ha, đạt 50% kế hoạch. Cây cam quýt 20 ha, đạt 100% KH; Cây lê 10 ha đạt 100% KH; Mận sớm 82 ha. Trồng rừng mới 564,9 ha đạt 113% KH. Đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt. Tổng đàn trâu 12.100 con, đạt 112% KH; đàn bò 5.855 con, đạt 104 % KH; đàn lợn 36.729 con, đạt 102% KH; đàn dê 8.867 con, đạt 147% KH; đàn ngựa 176 con, đạt 72% KH; đàn gia cầm 224.460 con, đạt 102% KH; diện tích ao nuôi cá 120ha đạt 100% KH giao. Công tác giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản được 73,4 tỷ đồng, đạt 72%. Các nguồn vốn Chương trình mục tiêu QG được triển khai thực hiện và giải ngân đúng quy định, không có vướng mắc. Công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các xã, thị trấn, đến ngày 30/9/2016 cấp được 24.603 giấy, đạt 35,9% KH. Thu ngân sách đến ngày 30/9/2016 được 14.000/19.980 triệu đồng, đạt 70% KH.

Trên địa bàn huyện hiện có 05 HTX đang hoạt động. Các HTX này đều có quy mô nhỏ, đa số đang trong giai đoạn xây dựng cơ sở vật chất, cơ cấu lại tổ chức, doanh thu không lớn. Công tác cải cách hành chính từng bước thực hiện theo kế hoạch năm 2016 và kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính. Đến nay, tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ: 78,27%. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục đẩy mạnh thực hiện lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM theo kế hoạch. Theo kết quả rà soát: Số xã đạt chuẩn các tiêu chí NTM còn thấp, đến nay mới có 02 xã đạt 11 tiêu chí, 01 xã  đạt 10 tiêu chí, 02 xã đạt 9 tiêu chí, 01 xã đạt 8 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 5 đến 7 tiêu chí, bình quân toàn huyện đạt 7,4 tiêu chí/xã. Các tiêu chí có 100% các xã chưa đạt: Tiêu chí số 2 (giao thông); Tiêu chí số 5 (trường học); Tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa); Tiêu chí 17 (môi trường). Công tác giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm, từng bước nâng cao chất lượng dạy, học và nâng cao khám chữa bệnh cho nhân dân; Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2016 ước giảm 4%/năm. Giải quyết việc làm mới cho 870 lao động. Quốc phòng – an ninh được giữ vững. Việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được thực hiện từng bước có hiệu quả.

Tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Sau khi xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Huyện ủy Ba Bể đã xây dựng và chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương. Đến nay Huyện ủy Ba Bể đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2016 – 2020, Nghị quyết về tiếp tục phát triển cây hồng không hạt giai đoạn 2016 – 2020, Nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; ban hành kế hoạch giảm nghèo năm 2016, kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020; chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/4/2016 về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường giai đoạn 2016 – 2020…. Tại buổi làm việc, huyện Ba Bể đề xuất, kiến nghị như: Ngành chức năng tỉnh cần tổ chức các lớp tập huấn về công tác cải cách hành chính cho cán bộ phụ trách cải cách hành chính cấp huyện, xã, thị trấn; sớm phân bổ nguồn vốn đầu tư các chương trình MTQG năm 2016 (vốn 30a, 135, NTM); triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đến tất cả các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến xã để thuận tiện trong giải quyết công việc…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm của huyện Ba Bể. Đồng chí đề nghị huyện cơ cấu lại sản xuất, quan tâm thực hiện Đề án xây dựng hợp tác xã, tăng cường tuyên truyền, phân tích cái được cho người dân khi tham gia vào HTX; phát triển HTX nhưng phải hiệu quả, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân; tận dụng lợi thế về tiềm năng du lịch, phát triển sản xuất hàng hóa theo đúng tinh thần Nghị quyết; tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, huyện; xây dựng chương trình hành động sát với thực tế địa phương; quản lý, xử lý nghiêm việc khai thác cát, sỏi trái phép; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cấp dưới, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Đồng chí lưu ý, huyện cần quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chỉ đạo sản xuất vụ đông; phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm tái thành lập tỉnh./.