Đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 tại xã Hà Hiệu

Sáng ngày 10/7, Đảng uỷ xã Hà Hiệu tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tới dự có đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ. 

Quang cảnh Hội nghị

Qua báo cáo cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hà Hiệu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, nhờ đó tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh đạt được nhiều kết quả quan trọng, một số chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch đề ra, cụ thể như: diện tích gieo cấy lúa xuân được 96,2 ha, đạt 88,3% kế hoạch; cây ngô tổng diện tích gieo trồng 85,4ha, đạt 83,7% kế hoạch; cây bí xanh 02ha, đạt 100% kế hoạch, năng xuất đạt 400 tạ/ha, sản lượng ước đạt 800 tấn; trồng rừng đạt 42ha, đạt 105% kế hoạch; Địa phương đã chỉ đạo nhân dân chủ động phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc; việc thực hiện chính sách an sinh xã hội như chăm lo hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện đúng quy định; công tác giáo dục đạt được nhiều kết quả cao; công tác quốc phòng – an ninh tiếp tục được giữ vững và ổn định, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo các vấn đề dân tộc, tôn giáo, không có những vụ việc phức tạp, điểm nóng xảy ra. Các chương trình MTQG được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm, đến nay địa phương đã thu được 144 triệu đồng, đạt 152% kế hoạch. Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân và công tác tuyển quân năm 2024; Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được quan tâm chỉ đạo…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hôi, tội phạm về ma tuý vẫn còn xảy ra; một số ít công chức chuyên môn thực hiện nhiệm vụ đem lại hiệu quả chưa cao, chưa chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao theo lĩnh vực phụ trách…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết quả đạt được, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong 6 tháng đầu năm và đưa ra những giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ đã biểu dương những kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ mà cấp uỷ, chính quyền xã Hà Hiệu đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị, trong thời gian tới xã Hà Hiệu tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ Đông năm 2024 đảm bảo khung thời vụ; thực hiện tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, kịp thời phát hiện, khoanh vùng, dập dịch khi có dịch bệnh xảy ra; tăng cường công tác phòng chống cháy rừng và quản lý, bảo vệ và phát triển  rừng; quản lý nguồn thu chi trên địa bàn đúng quy định; phấn đấu hoàn thành những tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch, quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, chuyển đổi số; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình MTQG; tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện tốt đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2024 theo kế hoạch đề ra./.

T/h: Thu Trang

 

Bài trướcQuyết định về việc công bố công khai kết quả thực hiện chi ngân sách địa phương quý II năm 2024
Bài tiếp theoBan đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp hoạt động 6 tháng cuối năm 2024