Đoàn thanh niên ra quân tuyên truyền cổ động ngày toàn dân phòng chống ma túy

Sáng 26/6, Đoàn thanh niên công an huyện phối hợp với huyện đoàn Ba Bể và Trung tâm văn hóa – thể thao tổ chức lễ ra quân diễu hành, cổ động, tuyên truyền phòng, chống ma túy dọc đường nội thị Thị trấn Chợ Rã. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017 và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6 ”./.

Đoàn thanh niên tuyên truyền phòng chống ma túy tại đường nội thị Thị trấn Chợ Rã.

Theo đó, trong các hoạt động phòng, chống ma túy, hoạt động thông tin tuyên truyền, diễu hành, cổ động trực quan được đánh giá là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tác động sâu sắc tới tâm trí của người dân, giúp người dân hiểu được những tác hại to lớn do ma túy gây ra để từ đó không tham gia tàng trữ, vận chuyển, sử dụng ma túy cũng như có ý thức tự bảo vệ mình trước tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn ma túy nói riêng. Mặt khác, thông tin tuyên truyền còn nhằm cảm hóa, giáo dục, thuyết phục, lôi kéo những người lầm lỡ quay lại với cuộc sống lành mạnh, giúp họ hoàn lương, xây dựng lại cuộc đời có ích cho gia đình, cho xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi xã hội.