Đoàn công tác Uỷ ban Dân tộc làm việc tại huyện Ba Bể

Chiều ngày 27/11, Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc Trung ương do đồng chí Lý Đình Huy – Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Ba Bể và lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của huyện Ba Bể về thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc; công tác tổ chức cán bộ và bố trí việc làm cho sinh viên người dân tộc thiểu số theo Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ trên địa bàn huyện./.

 

 

          Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc của huyện Ba Bể trong năm 2014 cho thấy: Hiện nay đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Ba Bể gồm 75 cán bộ, trong đó người dân tộc thiểu số là 68 người, chiếm tỷ lệ 90,67%. Cán bộ lãnh đạo quản lý là người dân tộc thiểu số là 13/27 cán bộ. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ cấu vị trí làm việc và chỉ tiêu biên chế UBND huyện Ba Bể đã tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm sử dụng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số đảm bảo hợp lý và hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số về các xã trong huyện.

Trong năm 2014, công tác dân tộc tiếp tục được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Huyện đã phê duyệt danh sách và hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định số 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho hơn 2.500 hộ nghèo ở vùng khó khăn, với tổng kinh phí trên 997 triệu đồng; thực hiện chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho 1.557 hộ thụ hưởng, tổng kinh phí hơn 177 triệu đồng; cấp trên 190 nghìn tạp chí, ấn phẩm đến các thôn bản và người được thụ hưởng theo đúng quy định; thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg và theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 365 hộ được vay, với tổng số vốn trên 2 tỷ đồng tỷ đồng. Qua kiểm tra, hầu hết các hộ được vay sử dụng vốn đúng mục đích và nhiều hộ thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay. Công tác tuyển sinh và đào tạo cử tuyển của huyện thực hiện theo Nghị định số 134/2006/NĐ-CP được thực hiện đúng theo quy trình, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và vùng tuyển theo quy định. Người dân tộc thiểu số được cử đi học Đại học, Cao đẳng, trung cấp theo chế độ cử tuyển  sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng và được phân công công tác theo quy định.

Tại buổi làm việc, đồng chí Cao Minh Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn huyện Ba Bể đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc của huyện; đồng thời đề xuất Ủy ban Dân tộc cũng như Chính phủ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để huyện thực hiện tốt chính sách dân tộc, góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.

          Kết luận buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Lý Đình Huy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của huyện Ba Bể trong công tác chỉ đạo thực hiện chính sách dân tộc, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của địa phương trong công tác đưa chính sách đến với đồng bào dân tộc. Trong thời gian tới, huyện cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ chính sách cho vay vốn theo Quyết định 54/2012/QĐ-TTg và Quyết định 32/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình 135; quan tâm chỉ đạo chặt chẽ vấn đề dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt coi trọng việc quy hoạch và đào tạo nguồn nhân lực cán bộ quản lý là người dân tộc thiểu số, đồng thời tăng cường hơn nữa việc luân chuyển cán bộ về cơ sở nhằm đảm bảo cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

                                                                  

                                                                             

Bài trướcBảo tàng tỉnh Bắc Kạn: Khảo sát định vị đo vẽ bản đồ khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích Phiêng Chì xã Thượng Giáo huyện Ba Bể
Bài tiếp theoCông ty điện lực Bắc Kạn và Chi nhánh điện lực Ba Bể: Tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2014