Định hướng tuyên truyền lần 2 tháng 11 năm 2022

Ngày 15/11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1424/STTTT-TTBCXB về việc định hướng tuyên truyền lần 2 tháng 11 năm 2022

Tải tài liệu tại đây./.