Định hướng tuyên truyền lần 1 tháng 8 năm 2022

Ngày 03/8/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin ban hành Công văn số 193/CV-VHTT về việc cung cấp một số nội dung tuyên truyền

Tải tài liệu tại đây./.