Định hướng tuyên truyền lần 1 tháng 8 năm 2022

Ngày 08/8/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin  ban hành Văn bản số 200/CV-VHTT về việc định hướng tuyên truyền lần 1 tháng 8 năm 2022

Tải tài liệu Tại đây/.