Định hướng tuyên truyền lần 1 tháng 5 năm 2022

Ngày 29/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 463/STTTT-TTBCXB về việc Định hướng tuyên truyền lần 1 tháng 5 năm 2022

Tải tài liệu tại đây./.

BBT