Định hướng tuyên truyền lần 01 tháng 3 năm 2022

Ngày 02/3/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin ban  hành Công văn số 29/CV-VHTT về việc Định hướng tuyên truyền lần 01 tháng 03 năm 2022

Tải tài liệu tại đây:        Cung cấp thông tin file 1

 Cung cấp thông tin  file 2