Địa Linh: Khai mạc huấn luyện dân quân tự vễ năm 2015

Ngày 05/5/2015, Ban Chỉ huy Quân sự xã Địa Linh đã tổ chức khai mạc lớp huấn luyện dân quân tự vệ năm 2015./.

 

Ảnh: Toàn cảnh huấn luyện


    Trong thời gian 15 ngày, 67 học viên sẽ được học tập các nội dung như: giáo dục chính trị – pháp luật gồm: phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; huấn luyện quân sự gồm: điều lệnh đội ngũ; chiến thuật dân quân tự vệ; kỹ thuật bắn súng và công tác dân vận. Sau thời gian huấn luyện, học viên được hướng dẫn ôn luyện và kiểm tra về kỹ thuật bắn súng, và điều lệnh đội ngũ theo kế hoạch. Thông qua lớp huấn luyện, nhằm trang bị cho các đồng chí cán bộ, chiến sỹ Dân quân tự vệ một số nội dung cơ bản về nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự và những kiến thức cơ bản về kĩ thuật, chiến thuật dân quân tự vệ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới của địa phương.…

          Lớp huấn luyện sẽ kết thúc vào ngày 19/5 tới.