Đảng ủy Quân sự huyện Ba Bể triển khai nhiệm vụ năm 2014

Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể vừa tổ chức phiên họp cuối năm nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo năm 2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Đại tá Đồng Phúc Bình – Phó chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Hà Văn Trường – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện – Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Ba Bể dự và chủ trì HN./.


 

 

Năm 2013, Đảng ủy Quân sự huyện Ba Bể đã quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, bám sát nhiệm vụ của địa phương, thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương đồng thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo tổ chức tốt việc triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, tham mưu cho UBND huyện kiện toàn đầy đủ Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh ở các cấp, hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng; Lãnh đạo chỉ đạo cơ quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh; quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng trên địa bàn; thực hiện thành công kế hoạch diễn tập chiến đấu trị an năm 2013; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở dân quân tự vệ xây dựng và tổ chức tập huấn, huấn luyện đảm bảo nội dung, chương trình; tham mưu cho hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện giao chỉ tiêu tuyển quân cho các cơ sở, chỉ đạo làm tốt công tác khám tuyển và gọi công dân lên đường nhập ngũ; Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban chỉ huy quân sự, Ban Dân vận với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự huyện cũng lãnh đạo đơn vị chấp hành nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, lãnh đạo xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện cả về chính trị, lực lượng, kỹ luật, tài chính và hậu cần kỹ thuật. Đồng thời không ngừng chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định đường lối quan điểm của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Đồng Phúc Bình – Phó chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Hà Văn Trường – Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy quân sự huyện đã lãnh đạo thực hiện trong năm qua. Đồng thời các đồng chí đề nghị Đảng ủy Quân sự huyện cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá; đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng lực lượng vũ trang huyện Ba Bể vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động ứng phó thắng lợi với mọi tình huống, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.