Đảng ủy quân sự huyện Ba Bể: Tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến, đóng góp vào dự thảo báo cáo của Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về sơ kết thực hiện Nghị quyết 51 – NQ/TW ngày 20/7/2005 của Bộ chính trị khóa IX

Đảng ủy quân sự huyện Ba Bể vừa tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến, đóng góp vào dự thảo báo cáo của Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về sơ kết thực hiện Nghị quyết 51 – NQ/TW ngày 20/7/2005 của Bộ chính trị khóa IX ” về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ Chính ủy, Chính trị viên trong quân đội nhân dân Việt Nam ./.

 

 

Trên cơ sở dự thảo báo cáo của Đảng uỷ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện đã tập trung thảo luận, đóng góp một số ý kiến vào dự thảo báo cáo của Đảng ủy  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX ” về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ Chính ủy, Chính trị viên trong quân đội nhân dân Việt Nam.        Mục đích của hội nghị nhằm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh  để nghiên cứu đề xuất với Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung các luật, văn bản dưới luật, các chế độ, chính sách đối với quân đội để trong quá trình tổ chức, thực hiện bảo đảm tính chặt chẽ, đồng bộ tránh được tình trạng bị động, lúng túng nhằm xây dựng hoàn thiện cơ chế lãnh đạo trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.                                                                                             

Bài trướcBa Bể: Hội thi “ Cán bộ hội nông dân cơ sở giỏi” cấp huyện năm 2013
Bài tiếp theoBan CHQS huyện Ba Bể: Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại xã Mỹ Phương