Đảng bộ huyện Ba Bể: Tích cực triển khai chuyền đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Cùng với việc trú trọng, đẩy mạnh phát triển KT-XH, trong thời gian này, Đảng bộ huyện Ba Bể cũng đã và đang tích cực triển khai, thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

 Toàn cảnh Hội nghị triển khai Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và chủ đề

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

       Ngay khi nhận được hướng dẫn của Tỉnh Ủy Bắc Kạn về việc tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai chuyên đề học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014. Đảng bộ huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo cấp ủy các xã, thị trấn, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Sau hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2014, Ban Tuyên giáo huyện ủy cũng đã tổ chức 2 hội nghị tại huyện dành cho các đồng chí là cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang của huyện. Cùng với việc quán triệt, triển khai tại huyện, Đảng bộ huyện Ba Bể còn ban hành các văn bản hướng dẫn việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” ở các chi, đảng bộ trực thuộc theo đúng thời gian và kế hoạch đã đề ra. Trao đổi với PV về công tác triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác tại địa phương, đồng chí Bùi Thị Hoa – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Bể cho biết: Để chủ đề năm 2014 đạt kết quả Ban Tuyên giáo huyện ủy đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn các chi đảng bộ, sau hội nghị học tập chuyên đề, thảo luận đề ra phương hướng phấn đấu làm theo Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và gắn với việc thực hiện quy định số 101 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

       Trên cơ sở kế hoạch của huyện và những nội dung lĩnh hội được tại hội nghị, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cơ sở trực thuộc đảng bộ huyện cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm triển khai, thực hiện có hiệu qủa nội dung chuyên đề sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

       Ông Đàm Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy xã Hà Hiệu cho biết: Thực hiện hướng dẫn của cấp trên xã Hà Hiệu đã xây dựng kế hoạch để triển khai trên địa bàn toàn Đảng bộ và xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đồng thời sẽ chỉ đạo tổ chức triển khai. Thứ nhất đối với tập thể xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt của chi bộ hàng tháng. Thứ 2 đối với cán bộ đảng viên phải có bản đăng ký làm cơ sở để mỗi cán bộ đảng viên phấn đấu vừa có cơ sở để xem xét bình bầu, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.

       Để việc thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc triển khai chuyên đề  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” được triển khai một cách sâu rộng và hiệu quả, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, Đảng bộ huyện Ba Bể sẽ thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, thăm nắm, phát hiện những cách làm hay, những tấm gương sáng, điển hình trong việc học tập và làm theo lời Bác để biểu dương, nhân rộng, đồng thời phát hiện, nhắc nhở và uốn nắn kịp thời những lệch lạc về tư tưởng trong mỗi cán bộ, đảng viên. Nói về vấn đề này, đồng chí Bùi Thị Hoa – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Bể cho biết thêm: Sau việc triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2014. Ban Tuyên Giáo huyện ủy sẽ tham mưu cho Thường Trực Huyện ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các chi đảng bộ trên địa bàn, Thông qua việc kiểm tra sẽ nhắc nhở các chi đảng bộ uốn nắn kịp thời những nhận thức lệch lạc trong cán bộ đảng viên đồng thời phát hiện những chi đảng bộ có những cách làm hay, sáng tạo biểu dương kịp thời và chỉ đạo nhân rộng.

      Với kế hoạch cụ thể như vậy, tin rằng việc triển khai chuyên đề  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” ở trên địa bàn huyện Ba Bể sẽ đạt được kết quả cao, qua đó sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc học và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác năm 2014 và những năm tiếp theo./.

 

Bài trướcBa Bể – Nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích trong tháng Thanh niên năm 2014
Bài tiếp theoĐồng chí Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy kiểm tra công tác quý I tại huyện Ba Bể