Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cao Trĩ, nhiệm kỳ 2013-2018

Ngày 07/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cao Trĩ vừa tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2013 – 2018, đây là đơn vị Đại hội điểm cấp xã của huyện. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Láng, ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Hoàng Văn Phóng – ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng BTC huyện ủy; cùng các đồng chí là Chủ tịch UBMT 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện và 78 đại biểu chính thức.

Toàn cảnh đại hội

       Trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ huyện Ba Bể, của Đảng ủy, sự phối hợp của Chính quyền và các cơ quan ban ngành, đoàn thể trong xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cao Trĩ đã không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động đồng thời luôn đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động nhất là 2 cuộc vận động lớn đó là “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “ ngày vì người nghèo” qua các cuộc vận động đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.   

Đ.c Hoàng Văn Tú Chủ tịch UBMTTQVN xã Cao Trĩ thông qua báo cáo tại Đại hội

          Tại Đại hội các đại biểu đã nhất trí thông qua báo cáo đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2008 – 2013, đề ra phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2013 – 2018, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao vai trò vị thế của MTTQ Việt Nam, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội Mặt trận xã nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã đề ra các chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ tới đó là: 50% thôn, bản đạt thôn bản văn hóa; 100% thôn, bản không có người sinh con thứ 3 và không có con em bỏ học; 100% khu dân cư tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; từ 75 – 90% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá.

       Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trên, Đại hội kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các thành viên Ủy ban MTTQ xã tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, chung sức cùng nhau quyết tâm xây dựng xã Cao Trĩ ngày càng phát triển.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 31 vị vào UBMTTQVN xã Cao Trĩ khoa XIX nhiệm kỳ 2013-2018

UBMTTQVN xã Cao Trĩ khoa XIX nhiệm kỳ 2013-2018

      Tại Đại hội MTTQ xã đã hiệp thương dân chủ cử 31 vị vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNamxã khóa XIX, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Tại phiên họp thứ nhất Ủy ban MTTQ xã, nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã hiệp thương cử ra Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã và bầu đồng chí Hoàng Văn Tú tiếp tục giữ chức danh chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Cao Trĩ, khóa XIX nhiệm kỳ 2013 – 2018./.

Bài trướcBa Bể bầu kiện toàn chức vụ Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Bài tiếp theoTrường mầm non xã Hoàng Trĩ đón nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1