Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể

Ngày 10/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị đầu tiên được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đỗ Đức Quang – Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Ba Bể cùng các đồng chí đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam 16 xã, thị trấn và 87 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân xã Thượng Giáo.

 Toàn cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Giáo đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả. Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ, tết, sự kiện lớn của đất nước và của huyện góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới quê hương, đất nước. Kết quả tình hình an ninh chính trị được ổn định, quốc phòng được giữ vững, tinh thần đoàn kết của nhân dân được phát huy, đời sống nhân dân từng bước được phát triển và nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới. Từ năm 2013 đến nay có trên 3.100 lượt hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 27 lượt khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa. Việc triển khai thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của xã được quan tâm chỉ đạo và mang lại hiệu quả thiết thực.Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp vận động nhân dân thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện, công tác an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo; Thực hiện tốt các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội MTTQ xã Thượng Giáo đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động cụ thể trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 với nội dung tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, hướng mạnh về cơ sở để triển khai tốt các cuộc vận động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân để vượt qua những khó khăn, thử thách về kinh tế xã hội. Sau khi thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới cụ thể: thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 12%; tỷ lệ gia đình văn hóa luôn duy trì 85% trở lên;100% các Ban công tác Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ và có trên 90% Ban công tác mặt trận hoạt động khá….

Tại Đại hội, đã hiệp thương cử 31 vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Giáo khóa XIX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại phiên họp thứ nhất đồng chí Trần Văn Ngự  tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Giáo. Đại hội cũng đã bầu 7 đại biểu đi dự Đại hội MTTQ huyện và thông qua Nghị quyết Đại hội./.