Đại hội Đảng bộ xã Đồng Phúc lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 25/6, Đảng bộ xã Đồng Phúc đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Văn Phóng – UV BTV, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy, đ/c Dương Xuân Trường – UV BCH, Trưởng Phòng VH&TT huyện./.

 

Theo dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã Đồng Phúc đã tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền và các đoàn thể mà nghị quyết đại hội XX đã đề ra.

Đại hội đã tập trung thảo luận và đề ra nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ mới: Trong đó tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đến năm 2020 đạt 2.500 tấn, phát triển chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm; phấn đấu trồng mới 10 ha chè tuyết san, 5 ha trám đen, trám trắng; trồng rừng mới đạt 300ha trở lên, thực hiện tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng; phấn đấu 5 thôn trở lên có công trình thu gom xử lý rác thải, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 10%; 81% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ đạt TSVM…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Phóng – UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Đồng Phúc đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí mong rằng Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Phúc sẽ tập trung lãnh đạo, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và cả hệ thống chính trị vào sự phát triển kinh tế – xã hội; thường xuyên chăm lo, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: BCH Đảng bộ xã Đồng Phúc, nhiệm kì 2015 – 2020

 

 

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 9 đồng chí, trong đó đồng chí Dương Văn Chấn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ xã Đồng Phúc nhiệm kỳ 2015 – 2020./.