Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Nam Mẫu khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp

Ngày 19/6, Đảng bộ xã Nam Mẫu đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

 

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội


Theo báo cáo chính trị trình tại Đại hội: trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Nam Mẫu đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII đã đề ra. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, nhờ chủ động đưa các giống mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên sản lượng lương thực cây có hạt trên địa bàn xã bình quân đạt trên 1.180 tấn/năm, vượt 120 tấn so với chỉ tiêu Nghị quyết; tổng thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Qua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bà con đã đóng góp trên 1.500 ngày công, hiến trên 400 m2 đất để bê tông hóa 1 tuyến đường và 2 tuyến kênh mương. Trong công tác xây dựng đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã giới thiệu kết nạp được 27 đảng viên mới, kết quả đánh giá hàng năm, 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém.

Tại Đại hội, Đảng bộ xã đã đề ra 12 chỉ tiêu cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tới như: phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.400 tấn;   phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao; giảm tỷ lệ hộ nghèo 5%/năm; phát triển du lịch – dịch vụ theo bản sắc văn hóa truyền thống…

 

Ảnh: Đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí Bí thư huyện ủy đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ xã Nam Mẫu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ XIX đã đề ra đồng chí yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Nam Mẫu nhiệm kỳ 2015 – 2020 cần đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn; tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích; tăng cường tuyên truyền cho nhân dân về ý thức quản lý bảo vệ rừng; phát huy lợi thế của địa phương và khuyến khích, vận động các hộ gia đình mạnh dạn đầu tư mở rộng dịch vụ du lịch theo bản sắc văn hóa truyền thống và các dịch vụ du lịch sinh thái trải nghiệm… góp phần cùng Đảng bộ huyện Ba Bể thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Huyện Ba Bể nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

 

Ảnh: Đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng

Ban chấp hành Đảng bộ xã Nam Mẫu, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Trần Văn Lập – Bí thư Đảng ủy xã khóa XVIII tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Nam Mẫu khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên…