Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Khang Ninh khóa XX nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 12/6, Đảng bộ xã Khang Ninh đã tổ chức Đại hội Đại biểu khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự Đại hội có các đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Bắc – Ủy viên BTV huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, Nông Ngọc Huấn – Phó Chủ tịch UBND huyện và 99 đại biểu chính thức tiêu biểu đến từ 21 Chi bộ của Đảng bộ xã Khang Ninh.

 

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội

 

Theo báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ: Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Khang Ninh luôn phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết lần thứ XIX đã đề ra. Cụ thể tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2010 đạt trên 2.000 tấn, dự kiến đến hết năm 2015 đạt trên 2.800 tấn vượt gần 300 tấn so với chỉ tiêu nghị quyết; bình quân lương thực đầu người đạt 580kg/người/năm, vượt 30kg/người/năm so với chỉ tiêu nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người đạt 10 triệu đồng/người/năm, bằng 120% Nghị quyết đề ra; công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm, tính đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn 17,19%, giảm trên 36% so với năm 2010. Lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư, năm 2013 xã Khang Ninh đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2020. Hàng năm có 70% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trên 90% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, kết nạp đảng viên mới được 78/50 đảng viên, bằng 156% Nghị quyết…

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Khang Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”. Theo đó, Đại hội hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố quốc phòng an ninh; nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu đến năm 2020 nông – lâm nghiệp chiếm 70%, dịch vụ – du lịch chiếm 10%; tiểu thủ công nghiệp và nhàng nghề khác chiếm 20%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

 

Phát biểu tại đại hội đồng chí Bí thư huyện ủy đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ xã Khang Ninh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ XX đã đề ra đồng chí yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Khang Ninh nhiệm kỳ 2015 – 2020 cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Huyện Ba Bể nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Ảnh: Đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng

Ban chấp hành Đảng bộ xã Khang Ninh, khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Dương Xuân Tiệp, Bí thư Đảng ủy xã khóa XIX được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Khang Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên…

Nhân dịp này, xã Khang Ninh cũng đã phát hành cuốn lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Khang Ninh giai đoạn 1930 – 2014./.