Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp

Trong các ngày từ 13 – 15/8, huyện Ba Bể đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã đề ra được những mục tiêu, nhiệm vụ trong tâm của huyện Ba Bể trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ghi nhận của phóng viên về những diễn biến cũng như kết quả của Đại hội./.

 

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020


Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, thẳng thắn đánh giá kết quả đạt được và những yếu kém, tồn tại trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010 – 2015; đồng thời tham gia, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 40 đồng chí, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu ra Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra…Đồng chí Dương Văn Tuyến- Bí thư huyện ủy khóa XX tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Bùi Thị Hoa – Tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Cao Minh Hải – Phó chủ tịch UBND huyện được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư huyện ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 31 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

 

Ảnh: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể khóa XXI,  nhiệm kỳ 2015 – 2020


Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ, đưa Ba Bể thoát khỏi huyện khó khăn”, đại hội đề ra mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể 5 năm, nhiệm kỳ 2015 –  2020 đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển nông nghiệp, nông thôn mới gắn với phát triển văn hóa nông thôn, kết hợp phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nhằm tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng dịch vụ du lịch, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản; Phát huy dân chủ, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc xã hội, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân; tăng cường công tác quốc phòng- an ninh, đảm bảo ổn định chính trị- xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của bộ máy nhà nước cấp huyện; từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; đòan kết, năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ, đưa Ba Bể thoát khỏi huyện đặc biệt khó khăn. Phấn đấu đến năm 2020 giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân hàng năm: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 31.500 tấn, bình quân lương thực đầu người duy trì ở mức ổn định 600 kg/người/năm; Phấn đấu có 400 ha đất canh tác đạt giá trị thu nhập trên 70 triệu đồng/ha; Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng; phấn đấu trồng rừng mới đạt trên 4.000 ha, nâng độ che phủ rừng lên 67,3%; phấn đấu có 500 ha hồng không hạt, 210 ha cam, quýt, 100 ha cây lê địa phương và 600 ha chè trong vùng quy hoạch; duy trì, phát triển đàn gia súc, gia cầm, thủy cầm đạt 321 nghìn con; sản lượng thủy sản đạt 950 tấn; phấn đấu thu ngân sách đạt 24 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 330 tỷ đồng; Quản lý tốt nguồn tài nguyên khoáng sản, tài nguyên đất, phấn đấu hoàn thành việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hoàn thành xây dựng mới 100% trụ sở UBND các xã; đầu tư xây dựng chợ trung tâm huyện, chợ xã Khang Ninh, Quảng Khê. Phấn đấu có ít nhất 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Chú trọng phát triển du lịch, dịch vụ hàng hóa, sản phẩm dịch vụ du lịch, Phát triển đa dạng hóa các loại hình du lịch đưa huyện Ba Bể trở thành trung tâm du lịch của tỉnh Bắc Kạn; Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 98%; Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 95%; Duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục, phấn đấu tỷ lệ tốt nghiệp THPT hàng năm đạt từ 90% trở lên, có thêm 05 trường đạt chuẩn quốc gia; phấn đấu đến năm 2020   100% số trạm y tế có Bác sĩ, 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vacxin; 100% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 11%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%/năm. Hàng năm đào tạo lao động có tay nghề (được cấp chứng chỉ) từ 250-300 lao động; 80% lao động nông nghiệp được tập huấn kỹ thuật; tạo việc làm cho từ 500 lao động trở lên/năm; phấn đấu mỗi năm có từ 70 người trở lên đi xuất khẩu lao động; Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%; hàng năm có ít nhất 85% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 92% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 70% số thôn, làng, bản, tiểu khu đạt danh hiệu thôn, làng, bản, tiểu khu văn hóa; tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao, tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện; chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an hàng năm từ 3 xã trở lên. Bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 2,3,4 đạt 100% chỉ tiêu. 100% các trường THPT tổ chức giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh. Kiềm chế tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông. Hàng năm phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt từ 85% trở lên; Phấn đấu kết nạp 150 đảng viên/năm, hàng năm có 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 50% trở lên số tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, tích cực đổi mới công tác cán bộ; tập trung quy hoạch phát triển vùng kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với du lịch, dịch vụ…

Báo cáo chính trị do đồng chí Bùi Thị Hoa- Phó bí thư Thường trực HU trình bày trước Đại hội đã khẳng định trong nhiệm kỳ tới huyện Ba Bể sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tận dung các tiềm năng, lợi thế của địa phương để đầu tư, xây dựng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XXI đã tập trung trí tuệ, thảo luận đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn trình Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX trình trước Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Dương Văn Tuyến, Bí thư Huyện ủy Ba Bể khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm của các vị đại biểu. Nhờ đó, các nội dung quan trọng của Đại hội đã diễn ra theo đúng kế hoạch, tạo tiền đề để BCH Đảng bộ huyện Ba Bể nhiệm kỳ 2015-2020 phát huy tính đoàn kết, dân chủ, lãnh, chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra.

 

ảnh: Đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư Huyện ủy Ba Bể khóa XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020 phát biểu nhận nhiệm vụ mới tại đại hội


Trên cơ sở những mục tiêu, giải pháp cụ thể nêu trên, đồng chí Bí thư HU đề nghị các vị đại biểu, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả của Đại hội đảng bộ huyện, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tích cực thi đua lao động, sản xuất, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, đưa Ba Bể phát triển ngày càng vữnng mạnh, toàn diện./.

                                                                             

 

 

 

 

Bài trướcTổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ
Bài tiếp theoĐại biểu Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện trước giờ khai mạc phiên trù bị Đại hội