Đại hội Chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 14/5, Chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Hoàng Văn Phóng – Ủy viên BTV huyện ủy – Trưởng BTC huyện ủy đến dự và chỉ đạo Đại hội./.

 

Ảnh: Đại hội Chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tập trung lãnh chỉ đạo cơ quan triển khai thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị, Nghị quyết hướng dẫn của cấp trên và của Chi bộ góp phần cùng chính quyền thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tập thể luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ để thực hiện có hiệu quả vai trò, nhiệm vụ của đơn vị đề ra. Trong nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm kỳ qua, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã thực hiện công tác tín dụng có hiệu quả tích cực, nguồn vốn tăng trưởng hàng năm đạt từ 5- 10%, tổng nguồn vốn thực hiện đến 31/12/2014 đạt trên 190 tỷ đồng với trên 8400 khách hàng vay,  tăng gần 52 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng 37,4% bình quân mỗi năm tăng trưởng được 7,5%. Hiện nay, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đang triển khai thực hiện 11 chương trình cho vay, tổng doanh số cho vay các chương trình từ 2010 đến 2014 đạt  trên196 tỷ đồng, tổng doanh số thu nợ đạt trên 141,3 tỷ đồng.Chất lượng tín dụng được đảm bảo, hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, vốn vay phát huy hiệu quả tăng thu nhập cho gia đình, ổn định đời sống, hộ vay trả nợ gốc và lãi đúng hạn, tỷ lệ nợ quá hạn thấp chiếm 0,3% so với tổng dư nợ.  Đại hội cũng đã đề ra những mục tiêu phương hướng cụ thể trong nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện tốt các chính sách tín dụng trên địa bàn.

 

Ảnh: Đồng chí Hoàng Văn Phóng – Ủy viên BTV huyện ủy – Trưởng Ban tổ chức huyện ủy và đồng chí Tạ Văn Tư – Bí thư Chi bộ Tòa án nhân dân huyện

tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Ngân hàng chính sách xã hội huyện  khóa I nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Trên cơ sở tập trung dân chủ, đúng nguyên tắc và quy định, Đại hội đã bầu được Ban chi ủy khóa I nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 2 đồng chí. Đồng chí Quản Thanh Tùng – Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Tống Văn Mạnh – Phó Giám đốc ngân hàng chính sách được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ khóa I nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội cũng đã bầu được 1 đồng chí đi dư Đại hội Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ 21 nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Bài trướcĐiểm sáng công tác đội và phong trào thiếu nhi ở Ba Bể
Bài tiếp theoBa Bể: Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2015