Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Khê

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 02 gồm có các ông, bà: Triệu Thị Thúy – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Ngọc Sơn – Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy Ba Bể; Đàm Thị Hảo – Trưởng Phòng tư pháp huyện Ba Bể đã có buổi tiếp xúc cử tri với đại diện cử tri 4 xã: Đồng Phúc, Quảng Khê, Hoàng Trĩ và xã Nam Mẫu. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Sầm Văn Du – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Trung Ngọc Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể./.

Ảnh Tổ đại biểu HĐND Tỉnh Bắc Kạn đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Khê

Sau khi nghe tôt đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X, cử tri các xã đã kiến nghị một số vấn đề như:

 

Ảnh cử tri xã Quảng Khê nêu ý kiến, kiến nghị với đoàn đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn

Cử tri xã Quảng Khê đề nghị UBND huyện tiếp tục đầu tư xây dựng kênh mương tưới tiêu cho các sứ đồng Nà Chào – Đông Leo, Nà Khuổi; Cử tri xã Nam Mẫu đề nghị sửa chữa mương nước sứ đồng Nả Táng thuộc thôn Bó Lù để bà con có nước cach tác theo đúng mùa vụ; Đề nghị UBND huyện tiếp tục đầu tư mở rộng đoạn đường xuống bến đò ngang, hiện nay đường quá nhỏ, cua gấp, không đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Cử tri xã Hoàng trĩ đề nghị hiện nay các kênh mương tại xã do Trạm thủy nông huyện quản lý đã xuống cấp không đảm bảo nước tưới tiêu cho các sứ đồng, đề nghị Trạm thủy nông huyện sớm khắc phục sửa chữa các kênh mương…

Ảnh đồng chí Trung Ngọc Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cư tri thuộc thẩm quyền

 

Sau khi nghe những ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng chí Trung Ngọc Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền.

Ảnh đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy Ba Bể thây mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh trả lời một số y kiến, kiến nghị của tri

 và tổ Đại biểu HĐND tỉnh đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền những ý kiến còn lại tổ Đại biểu tổng hợp để trình lên HĐND tỉnh tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết./.

Tác giả: Vi Thanh Hữu

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT