Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Đồng Phúc

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ X, HĐND tỉnh (khóa VIII), ngày 15/6 tại xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với đại diện cử đơn vị bầu cử số 2, gồm các xã: Khang Ninh, Cao Trĩ, Nam Mẫu, Cao Thượng, Đồng Phúc, Quảng Khê và Hoàng Trĩ. Cùng dự buổi tiếp xúc có các đồng chí lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Sở LĐTB&XH, Sở Giao thông vận tải và lãnh đạo UBND huyện Ba Bể./.

 

Ảnh: Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Đồng Phúc, huyện Ba Bẻ


Tại hội nghị, sau khi nghe tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương huóng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo dự kiến thời gian và nội dung chương trình kỳ họp thứ X HĐND tỉnh và báo cáo kết quả trả lời ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ 9 đến trước kỳ họp thứ X.. Trong không khí dân chủ, cởi mở và xây dựng, cử tri đã nêu lên nhiều ý kiến, kiến nghị với tổ đại biểu HĐND tỉnh và các ngành chức năng những vấn đề cử tri đang quan tâm, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực, như: Cử tri xã Quảng Khê đề nghị tỉnh và huyện đầu tư nâng cấp tuyến đường Cao Trĩ – Quảng Khê; Đề nghị kéo đường điện cho thôn Nà Vài; sửa chữa đập tràn Chợ Lèng, đập tràn Bản Pjạc; đề nghị UBND tỉnh và UBND huyện chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường Nam Mẫu – Quảng Khê. Cử tri xã Đồng Phúc đề nghị giao việc giám sát các công trình xây dựng của xã cho địa phương để thuận tiện cho việc giám sát chất lượng công trình; đề nghị huyện đầu tư cấp kinh phí để bê tông hóa các tuyến kênh mương của thôn Khưa Quang; đề nghị tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng cầu treo cho thôn Nà Đứa để người dân đi lại được thuận tợi và an toàn trong mùa mưa lũ; sớm giải ngân nguồn vốn xây dựng nông thôn mới; …

Những vấn đề thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo Sở Giao thông vận tải và lãnh đạo huyện Ba Bể trực tiếp trả lời tại hội nghị. Còn những ý kiến, kiến nghị khác đã được tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới./.