Đại biểu HĐND huyện Ba Bể tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8

Nhằm báo cáo những hoạt động của đại biểu HĐND huyện trong năm vừa qua cũng như kết quả phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của toàn huyện , từ ngày 3 /1 đến ngày 5/1/2019, các tổ đại biểu HĐND huyện Ba Bể đang tổ chức các buổi tiếp xúc với đại diện cử tri tại các địa phương ./

Ghi nhận trong những buổi tiếp xúc đầu tiên tại thị trấn Chợ Rã và xã Chu Hương cho thấy, cử tri đều bày tỏ sự tín nhiệm cao, tin tưởng vào vai trò và trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND huyện. Cử tri hai đơn vị cũng đã nêu lên nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề còn tồn tại ở địa phương như xây dựng, đất đai, quản lý môi trường, giao thông… qua đó đã tham góp cho các đại biểu HĐND những vấn đề cần phải kịp thời thực hiện trong năm 2019.

 Đại biểu HĐND huyện TXCT tại thị trấn Chợ Rã

Được biết, năm 2018, các đại biểu HĐND huyện Ba Bể đã tổ chức được 28 cuộc tiếp xúc với  trên 1.500 cử tri và tiếp thu trên 270 ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đó đã được chuyển tải tới các cơ quan chức năng giải quyết. Đây là kết quả thể hiện việc phát huy tốt vai trò dân cử của đại biểu HĐND trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị của địa phương, qua đó phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.