CTPT Ba Bể ngày 18 tháng 5

Bài trướcCTPT Ba Bể ngày 16 tháng 5
Bài tiếp theoCông an huyện Ba Bể tiêu hủy vũ khí và vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2023