Công an xã Thượng Giáo giúp nhân dân thu hoạch lúa xuân

Ngày 14/6, lực lượng công an xã Thượng Giáo đã tổ chức giúp gia đình ông Hoàng Ngọc Hỷ ở thôn Nà Khuổi xã Thượng Giáo thu hoạch lúa vụ xuân./.

Công an viên xã Thượng Giáo thu hoạch lúa xuân giúp gia đình ông Hoàng Ngọc Hỷ.

          Trong 1 buổi lao động , hơn 20 đồng chí là công an viên xã Thượng Giáo đã giúp gia đình ông Hoàng Ngọc Hỷ là gia đình chính sách của xã Thượng Giáo thu hoạch hơn 2000m2 lúa xuân. Việc làm trên đã giúp cho gia đình đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân đồng thời đây cũng là việc làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm bền chặt hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an và nhân dân, là hoạt động cụ thể hóa thực hiện phong trào “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn,  vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng vũ trang của xã Thượng Giáo nói riêng và huyện Ba Bể nói chung.