Công an huyện Ba Bể: Tập huấn điều lệnh cho lực lượng công an viên các xã, thị trấn năm 2017.

Công an huyện Ba Bể vừa hoàn thành chương trình tập huấn điều lệnh đội ngũ, quân sự, võ thuật công an nhân dân năm 2017 cho lực lượng công an viên của 16 xã, thị trấn trên địa bàn./.

Lực lượng công an viên thực hành các nội dung tập huấn

          Trong thời gian từ 23 – 25/5,  gần 200 đồng chí công an viên được trang bị lý thuyết nội dung cơ bản của Thông tư số 18 của Bộ Công an quy định điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân. Thực hành: Điều lệnh đội ngũ từng người tay không; Điều lệnh đội ngũ đơn vị tiểu đội; Chỉ huy đội ngũ; Duyệt đội ngũ. Về quân sự võ thuật: Cách sử dụng các loại súng quân dụng và các công cụ hỗ trợ được trang bị. Các động tác kỹ thuật cơ bản trong võ thuật Công an nhân dân và bài võ tổng hợp 25 động tác. Qua lớp tập huấn và các nội dung kiểm tra gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” nhằm tạo sự chuyến biến cho lực lượng Công an xã từ nhận thức đến hành động đối với việc chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa, công tác. Xây dựng lực lượng Công an xã vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, văn hóa nghề nghiệp, góp phần xây dựng lực lượng Công an xã từng bước tiến lên chính quy, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự; an toàn xã hội ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.