Chuẩn bị cây giống phục vụ cho công tác trồng rừng năm 2014

Để chuẩn bị nguồn giống cây lâm nghiệp phục vụ công tác trồng rừng năm 2014, hiện huyện Ba Bể đang tích cực gieo ươm, chăm sóc cây giống đảm bảo đáp ứng đủ cả về số lượng và chất lượng cây giống phục vụ kế hoạch trồng rừng./.

 

 

Theo kế hoạch năm 2014, huyện Ba Bể được giao chỉ tiêu trồng mới 1.800ha trong đó trồng rừng tập trung là 1.163ha, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng là 87ha và trồng rừng phân tán 550ha. Để thực hiện thắng lợi công tác trồng, phát triển rừng năm 2014, bên cạnh việc quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, các địa phương, đơn vị được giao trồng rừng trên địa bàn huyện đang tích cực khảo sát tiến hành thiết kế diện tích rừng trồng mới, tổ chức sản xuất, gieo ươm, chăm sóc hơn 1,8 triệu cây giống đảm bảo đủ cả về số lượng và chất lượng phục vụ công tác trồng rừng 2014./.

Bài trướcBa Bể: Hơn 200 già làng, trưởng bản người có uy tín ở các thôn, bản được bầu trong năm 2013
Bài tiếp theoBCĐ đề án 295, 343 và 704 của tỉnh kiểm tra hoạt động của 3 đề án tại huyện Ba Bể