Chu Hương tích cực chuẩn bị cho đại hội đảng bộ xã lần thứ XX nhiệm kỳ ( 2015 – 2020)

Thực hiện việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xã Chu Hương được vinh dự chọn là địa phương tiến hành đại hội Đảng bộ cơ sở điểm của huyện Ba Bể, do đó, công tác chuẩn bị đang được đảng bộ xã thực hiện một cách tích cực nhất./.

 

Đảng bộ xã Chu Hương hiện có 23 chi bộ với 293 đảng viên. Sau khi nhận được sự chỉ đạo về Đại hội điểm, Đảng bộ xã đã khẩn trương chuẩn bị về mọi mặt theo đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các bước chuẩn bị tổ chức Đại hội. Đảng ủy cũng đã chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới, đảm bảo theo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn quy định. Bên cạnh đó, một khâu cũng được đảng ủy hết sức chú ý, đó là chú trọng đến công tác tuyên truyền vê ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội. Bên cạnh việc treo băng zôn, khẩu hiệu xã cũng đã phát huy tốt vai trò của từng chi bộ cơ sở cũng như mỗi cán bộ, đảng viên trong việc vận động, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân đảm bảo cho sự kiện chính trị lớn của địa phương thành công tốt đẹp.

 

Ảnh: Xã Chu Hương họp bàn công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ (2015 – 2020)


          Cùng với việc hoàn thành dự thảo văn kiện đại hội, Đảng ủy xã cũng xây dựng xong quy hoạch đối với Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy. Trong đó, xã chú trọng lựa chọn cấp ủy viên đảm bảo chuẩn hóa về trình độ, có phẩm chất, đạo đức, uy tín đối với cán bộ, đảng viên,  nhân dân và phát huy được tinh thần, trách nhiệm trong công tác. Bản thân cấp ủy viên, gia đình phải thực sự gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như địa phương. Đảng uỷ đã thành lập 4 tiểu ban phục vụ đại hội gồm: Tiểu ban văn kiện; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban tuyên truyền và Tiểu ban hậu cần. Việc chuẩn bị văn kiện Đại hội và tổ chức thảo luận, lấy ý kiến của các tổ chức chính trị – xã hội, các chi bộ, cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí và nhân dân đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị đã hoàn thành.

Đồng chí  Lý Văn Trường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Chu Hương cho biết: Cùng với công tác chuẩn bị đại hội, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các đồng chí ủy viên Ban chấp hành phụ trách từng chi bộ cơ sở để hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức đại hội. Xã cũng phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát huy dân chủ cơ sở, tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này. Vì vậy, hiện nay, 23/23 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã tiến hành xong đại hội, đảm bảo đúng nội dung theo tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trí tuệ. Theo kế hoạch, Đại hội đảng bộ xã Chu Hương sẽ tổ chức vào ngày 14.4 tới. Do vậy đến nay,  Đảng bộ xã đã cơ bản hoàn thành việc chuẩn bị từ văn kiện, nhân sự đến khâu hậu cần phục vụ đại hội. Để đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới thành công tốt đẹp, xã Chu Hương xác định một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tiếp theo, đó là: phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới; tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là từ nay đến thời điểm diễn ra đại hội; quan tâm toàn diện công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, chú trọng công tác cán bộ, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong công việc; thực hiện tốt Chỉ thị 03 của bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay; tiếp tục tuyển chọn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp ủy các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện. Với sự chuẩn bị chu đáo của Đảng bộ xã, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, nhân dân các dân tộc trong xã, tin tưởng rằng Đại hội điểm của Đảng bộ xã Chu Hương lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ thành công tốt đẹp.

 

 

Bài trướcHội nghị biểu dương Phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015
Bài tiếp theoBan tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập UBND lâm thời Châu Chợ Rã (nay là huyện Ba Bể và Pác Nặm) – chính quyền cách mạng cấp huyện đầu tiên trong cả nước (30/3/1945 – 30/3/2015)