Chu Hương năng suất lúa xuân ước đạt 57tạ/ha

Theo báo cáo của UBND xã Chu Hương,, năng suất lúa đông xuân năm 2014 của xã ước đạt 57 tạ/ ha./.

 

          

          Ảnh: Bà con nông dân xã Chu Hương tích cực thu hoạch lúa vụ xuân 2014


Theo đó, hiện nay toàn xã đã thu hoạch được trên 80% diện tích lúa vụ đông xuân, đồng thời triển khai sản xuất vụ mùa. Để đảm bảo cung cấp đủ nước tưới tiêu cho sản xuất, chính quyền xã cũng đang tích cực chỉ đạo người dân tiến hành tu sửa, bảo dưỡng và nạo vét các công trình thủy lợi, sẵn sàng đủ nguồn nước cho sản xuất. Bên cạnh đó vận động bà con thực hiện các quy trình chăm sóc mạ theo hướng dẫn  kỹ thuật của cán bộ chuyên môn nhằm đảm bảo cho mạ phát triển tốt, gieo cấy đúng khung thời vụ./.