Chi Cục Thuế Khu vực Ba Bể – Ngân Sơn – Pác Nặm Tổ chức Hội nghị tập huấn Hóa đơn điện tử

Ngày 28/4 Chi Cục Thuế Khu vực Ba Bể – Ngân Sơn – Pác Nặm tổ chức hội nghị tập huấn Hóa đơn điện tử cho các cơ quan, doanh nghiệp, Hợp tác xã và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn 3 huyện. Tham dự hội nghị có hơn 300 người đến từ các đơn vị doanh nghiệp, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Bể – Ngân Sơn – Pác Nặm có sử dụng hoá đơn thuế./.

Ảnh Ông Hà Thanh Oai Trưởng Phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế Cục thuế tỉnh Bắc Kạn quán triệt nội dung tập huấn.

          Hội nghị đã nghe đại diện Cục thuế Bắc Kạn triển khai hóa đơn điện tử theo quy định của Luật quản lý Thuế 2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC. Hội nghị cũng đã nghe Lộ trình triển khai áp dụng Hóa đơn điện tử trên địa bàn 3 huyện. Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức cần tìm hiểu và chuẩn bị sẵn các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Đồng thời lãnh đạo Chi Cục Thế trao đổi cùng với người nộp thuế nhằm giải đáp các thắc mắc về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử sắp tới.

Ảnh các đơn vị doanh nghiệp, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Bể – Ngân Sơn – Pác Nặm tham dự tập huấn Hóa đơn điện tử

Qua đợt tập huấn, nhằm giúp cho các cán bộ, người nộp thuế nhận thức rõ về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đem lại nhiều lợi ích, tiết kiệm. Việc mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện Ba Bể – Ngân Sơn – Pác Nặm cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Thuế. Chủ trương này sẽ giúp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng của Nhà nước tiết kiệm giảm thời gian, chi phí trong việc quản lý, đối chiếu hóa đơn; đồng thời có thể góp phần ngăn chặn kịp thời việc lợi dụng hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế.

                                                                        Tác giả Vi Thanh Hữu

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT