Chi bộ Văn phòng Huyện ủy tổng kết công tác Đảng năm 2013

Ngày 02 tháng 01 năm 2014, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2013 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Chủ trì Hội nghị – đồng chí Bùi Thị Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Bí thư chi bộ Văn phòng Huyện ủy.

 

  Đồng chí: Bùi Thị Hoa – Bí thư chi bộ Văn phòng huyện ủy thông qua báo cáo   

 

Tại hội nghị đồng chí Bùi Thị Hoa – Bí thư chi bộ đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Báo cáo đã nêu rõ, về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, năm 2013 Chi bộ đã thường xuyên duy trì tốt việc tổ chức học tập Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua học tập nhận thức của  cán bộ đảng viên được nâng lên, nhất là các mục tiêu kinh tế – xã hội, các quan điểm lớn của Đảng trong công cuộc đổi mới. Do đó tạo được lòng tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cảnh giác đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực, cơ hội chính trị nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta, cản trở sự phát triển của đất nước. Nhìn chung đảng viên trong chi bộ chấp hành tốt kỷ luật phát ngôn, nói và làm theo Nghị quyết, thực hiện đúng cương lĩnh, Điều lệ và những điều đảng viên không được làm. Kiên định thực hiện các quan điểm mang tính nguyên tắc của Đảng. Tự giác thực hiện và vận động toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn yên tâm công tác, không sa ngã trước cám dỗ của cơ chế thị trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác kiểm tra của chi bộ, trong năm 2013, 100% đảng viên đều được kiểm điểm trước tổ đảng, trước Chi bộ được Chi bộ đóng góp những mặt còn tồn tại hạn chế để xem xét khắc phục. Qua phân tích chất lượng Đảng viên năm 2013 có 27/28 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 96%; có 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chiếm 4%: có 08 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngoài ra, công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng cũng luôn được Chi bộ quan tâm chỉ đạo, định hướng và tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động. Nhìn chung, hoạt động của các đoàn thể đã có nhiều chuyển biến tích cực về nội dung và phương thức, bám sát nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chủ động triển khai chương trình, kế hoạch công tác một cách cụ thể, thiết thực. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn.

Tại Hội nghị tổng kết Chi bộ đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 là phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức, xây dựng Đảng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các đoàn thể góp phần phát triển bền vững. Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hoa thay mặt Ban Chi ủy cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc đẩy mạnh các hoạt động chung của Chi bộ, tạo sự kết hợp giữa các đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đã được giao. Đồng chí cũng gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, an khang và thịnh vượng tới toàn thể các đảng viên trong Chi bộ Văn phòng Huyện ủy./.

 

 

Bài trướcHN tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến nhận xét người đại biểu HĐND huyện năm 2013 tại Chu Hương
Bài tiếp theoBa Bể: Tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi