KẾ HOẠCH Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại...

Ke-hoach-dua-Nong-san-len-san-Thuong-mai_dunghvbb-25-10-2021_15h37p07(26.10.2021_10h01p07)_signed

KẾ HOẠCH Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin...

KH-xay-dung-chinh-quyen-so-nam-2022_huyenlqbb-28-10-2021_10h44p32(29.10.2021_14h05p17)_signed

về việc Tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn vật nuôi trên địa...

Ngày 18/02/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND về việc Tiêm phòng vắc xin định kỳ cho...

ề việc Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

Ngày 16/02/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về việc Kiểm tra công tác cải cách hành...

THÔNG BÁO Công bố, công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm...

Ngày 15/6/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Thông báo số 63/TB-UBND về việc Công bố, công khai bổ sung kế...

Tham gia Tuần lễ giới thiệu Miến dong và các sản phẩm OCCOP, sản...

Ngày 10/11/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Kế hoạch số 266/KH-UBND về Tham gia Tuần lễ giới thiệu Miến dong...

KẾ HOẠCH Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh...

KH-CONG-TAC-XDPT-TDBVANTQ-NAM-2021_chutabb-25-02-2021_08h13p06(25.02.2021_09h27p07)_signed
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support