QĐ CÔNG KHAI NS ĐỊA PHƯƠNG 9 THÁNG 2020 KÈM THEO QĐ CÔNG KHAI NS ĐỊA PHƯƠNG 9 THÁNG 2020
Quyết định công khai ngân sách 2022 Biểu ngân sách 2022
Quyet-dinh-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2021 Bieu-cong-bo-ngan-sach-nam-2021
Quyết định về việc công bố công khai ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2023 của hyện Ba Bể Biểu ngân sách
QD-cong-khai-qui-I-thang-toandvbb-15-04-2021 bieu-cong-khai-3-thang-toandvbb-15-04-2021-14h40p52_chutabb-16-04-2021_09h34p50
QD-cong-khai-qui-I-thang-toandvbb-15-04-2021-14h49p24_chutabb-16-04-2021_09h34p30(16.04.2021_14h44p18)_signed bieu cong khai 3 thang
QD-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-2020-150_trunglqbb-06-08-2021_14h35p10(06.08.2021_14h53p08)_signed bieu công khai QTNS 2020
Quyet-dinh-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2021_trunglqbb-04-01-2021_19h28p03(05.01.2021_10h20pBieu-cong-bo-ngan-sach-nam-202131)_signed