Bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên năm 2017

Sáng 08/8, Ngành Giáo dục và đào tạo huyện Ba Bể phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các Trường học từ bậc Mầm non đến bậc THCS và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện./.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Các học viên được nghiên cứu những nội dung cơ bản, gồm: Các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 và lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Một số vần đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tình hình quốc tế và trong nước, tình hình kinhh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, huyện nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2017… Kết thúc đợt tập huấn, các học viên viết bài thu hoạch về các nội dung được triển khai.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trước khi bước vào năm học mới. Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nắm vững cơ bản kiến thức về chính trị, nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Bên cạnh đó còn giúp cho cán bộ, giáo viên vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào thực tiễn ở các nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Theo kế hoạch đợt bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2017, huyện Ba Bể sẽ có hơn 960 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tham gia và được chia làm 5 lớp. Dự kiến đợt tập huấn này sẽ kết thúc vào ngày 19/8/2017. /.