BCĐ xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em tỉnh: Kiểm tra công tác xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em tại huyện Ba Bể

Ngày 21/11, tại xã Đồng Phúc, BCĐ xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em tỉnh do đồng chí Ma Nhật Hoài – Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Đồng Phúc và huyện Ba Bể về kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em năm 2016 trên địa bàn./.

 

Ảnh: Đồng chí Ma Nhật Hoài – Phó chủ tịch Uỷ ban mặt trận tổ quốc tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc tại xã Đồng Phúc huyện Ba Bể.


Báo cáo với đoàn làm việc cho thấy, năm 2016  tại xã Đồng Phúc, tỷ lệ trẻ em dưới 16 tuổi chiếm 23,3%, trẻ em dưới 6 tuổi chiếm 9,7% trong đó số trẻ em có hoàn cảnh  đặc biệt là 19 cháu.  Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em luôn được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền sự phối hợp  chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân vì thế đến tháng 11 năm 2016, qua bình xét đánh giá các tiêu chí, xã đã được công nhận xã phường phù hợp với trẻ em. BCĐ xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em của huyện cũng đã báo cáo kết quả thực hiện công tác trên với đoàn kiểm tra, hiện toàn huyện có trên 11.200 trẻ em dưới 16 tuổi chiếm 21% dân số trong đó trẻ em thuộc gia đình nghèo gần 4000 trẻ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 393 trẻ. Thời gian qua huyện đã triển khai đầy đủ các nội dung văn bản, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em; 16/16 xã, thị trấn đều thành lập Hội đồng đánh giá xã, phường phù hợp với trẻ em, có hình thức truyền thông tới gia đình và

nhân dân về nội dung các tiêu chuẩn và biện pháp thực hiện xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã nhận được sự quan tâm chăm sóc của Nhà nước và cộng đồng thông qua các hình thức trợ cấp xã hội, trợ giúp y tế, giáo dục, phẫu thuật chỉnh hình. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động vui chơi từng bước được tăng cường. Tính đến nay, qua kiểm tra đánh giá tại các địa phương 16/16 xã, thị trấn trên địa bàn đều đạt tiêu chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em.

 Tại buổi làm việc, đồng chí Ma Nhật Hoài – Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả mà xã Đồng Phúc và huyện Ba Bể đạt được trong công tác xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em thời gian qua. Đồng chí đề nghị, xã Đồng Phúc nói riêng và huyện Ba Bể nói chung cần tiếp tục phát huy, duy trì kết quả trên, tăng cường công tác tuyên truyền  huy động sự vào cuộc tích cực  của các ban ngành đoàn thể và nhân dân để trẻ em trên địa bàn có điều kiện phát triển toàn diện về mọi mặt.