Bảo hiểm xã hội huyện Ba Bể triển khai cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số – VssID cho người lao động

Vừa qua, BHXH huyện Ba Bể xây dựng kế hoạch số 02/KH-BHXH ngày 07/01/2021 về hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử đối với cá nhân và cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số.
Theo đó, BHXH huyện thành lập Tổ triển khai, hướng dẫn đăng ký cài đặt gồm các viên chức BHXH trực tiếp hướng dẫn tại bộ phận một cửa, các cơ sở y tế, các đại lý thu và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Với việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đến nay, BHXH huyện đã tiếp nhận hơn 800 hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử, trong đó có 785 hồ sơ đã được duyệt và 15 hồ sơ không hợp lệ, nguyên nhân chủ yếu do không cung cấp đầy đủ ảnh Chứng minh nhân dân.

Ảnh: Viên chức BHXH huyện trực tiếp hướng dẫn đăng ký cài đặt VssID
tại đơn vị sử dụng lao động
VssID là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch với cơ quan BHXH thông qua môi trường di động một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng. Ứng dụng hiện cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như: quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng chế độ, thẻ BHYT, sổ khám chữa bệnh; tra cứu: mã số BHXH, cơ quan BHXH, điểm thu, đại l‎ý thu đồng thời cung cấp dịch vụ hỗ trợ 24/7, tổng đài hỗ trợ khách hàng 19009068…

Ảnh: VssID sử dụng trên hai kho ứng dụng Google Play (hệ điều hành Android) và AppStore (hệ điều hành iOS).

Hà Thị Mây
Bảo hiểm Xã hội Huyện